Türkiye Cumhuriyeti

Addis Ababa Büyükelçiliği

Büyükelçinin Mesajı

Kıymetli vatandaşlarım,

Türkiye Cumhuriyeti’nin Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti Büyükelçisi ve Afrika Birliği nezdinde Daimi Temsilcisi görevlerine 1 Aralık 2015 itibariyle başlamış bulunuyorum.

Afrika’daki en önemli ortaklarımızdan biri olan Etiyopya ile siyasi ilişkilerimiz son derece olumlu bir mecrada seyrini sürdürmektedir. Osmanlı İmparatorluğu zamanında Harar’da açılan Konsolosluğumuz ile Sahraaltı Afrika’daki ilk Büyükelçiliğimizin 1926 yılında, Büyük Önder Atatürk’ün Cumhurbaşkanlığı döneminde Addis Ababa’da açılması, Etiyopya’ya ülkemizce atfedilen önemin bir göstergesidir.

Türkiye-Etiyopya ilişkileri son yıllarda büyük aşama kaydetmiştir. Ülkelerimiz arasında giderek artan üst düzeyli temaslar çok sayıda farklı alandaki işbirliğimizin çeşitliliğini yansıtmaktadır. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu’nun Ocak 2015’te Etiyopya’ya gerçekleştirdikleri ziyaretler ile Etiyopya Cumhurbaşkanı Sayın Mulatu Teshome Wirtu’nun 2014 Ağustos ayında ülkemize gerçekleştirdiği ziyaret iki ülke arasındaki yakın ilişkilerin en somut göstergeleridir.

Ülkemiz ile Etiyopya arasındaki ekonomik ve ticari ilişkiler yıllar içinde istikrarlı biçimde gelişmiştir. 2000 yılında yaklaşık 27 milyon ABD Doları olan ticaret hacmimiz, 2015 sonu itibariyle 400 milyon ABD Doları seviyesine yaklaşmıştır. Etiyopya’da faaliyet gösteren Türk sermayeli firmalarımız tarafından gerçekleştirilen yatırım tutarı ise 2 milyar ABD Dolarını geçmiştir. Ekonomileri hızla büyüyen iki dost ülke arasındaki ticaret hacmi esasen barındırdığı potansiyelin altında gerçekleşmektedir. İkili ticaretin artırılması ülkemizin ikili gündemdeki öncelikleri arasında yer almakta olup Ticaret Müşavirliğimiz ile birlikte işadamlarımıza desteğimizi sürdüreceğiz.

19-21 Kasım 2014 tarihlerinde Ekvator Ginesi’nin başkenti Malabo’da gerçekleştirilen II.Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesinde alınan ve önümüzdeki yıllarda Türkiye-Afrika Ortaklığı için gerekli stratejik bakış açısını tesis eden kararların, işbirliği projelerinin ve verilen taahhütlerin hayata geçirilmesi, önceliklerimizden bir diğerini teşkil etmektedir.

Ülkemizin Afrika kıtasına açılım politikasının hız kazandığı bu dönemde vatandaşlarımız, işadamlarımız ve sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte Etiyopya ve Afrika Birliği ile olan mevcut siyasi, askeri, ticari, kültürel ilişkilerimizi daha ileriye götürmek maksadıyla Büyükelçiliğimiz ve bağlı kuruluş temsilciliklerimizle birlikte, 24 saat esasına dayalı ve koordineli bir çalışma anlayışı içinde olacağız.

Bu vesile ile internet sitemizin değerli ziyaretçilerine tüm mesai arkadaşlarım adına en iyi dileklerimizi sunuyorum.

Fatih Ulusoy