Türkiye Cumhuriyeti

Addis Ababa Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Yüksek Seçim Kurulu Duyurusu , 07.05.2010

 

T.C.

ADDİS ABABA BÜYÜKELÇİLİĞİ

 

DUYURU

26.04.2010

 

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanlığı’ndan alınan bir yazıda;  298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanun’da yapılan değişik çerçevesinde, YSK’nın 16/01/2010 tarihli ve 2010/22 sayılı kararı ile Yurtdışı İlçe Seçim Kurulu’nun oluşturulduğu belirtilmektedir.

 

Bu karara göre, YSK tarafından, yurtdışında bulunan ve seçmen olma özelliklerini taşıyan vatandaşlarımızla ilgili Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün adres kayıt sistemine girilen bilgiler esas alınarak, Yurtdışı Seçmen Kütüğü oluşturulacaktır.

 

Yurtdışı Seçmen Kütüğü, adres kayıt sistemindeki bilgiler esas alınarak, YSK tarafından düzenli olarak güncellenecektir.

 

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün adres kayıt sisteminde kaydı bulunmayan vatandaşlarımız, Yurtdışı Seçmen Kütüğüne de dahil olamayacaklardır.

 

Bu nedenle, yurtdışında ikamet eden vatandaşlarımızın bilgilerinin Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün adres kayıt sistemine girilmesi,  bunun için ise vatandaşlarımızın Konsolosluk Şubemize başvurarak, “ADRES BEYAN FORMU” nu eksiksiz olarak doldurmaları ve Şubemize imza karşılığı teslim etmeleri  gerekmektedir.

 

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün adres kayıt sisteminden alınan bilgiler neticesinde kütüğe dahil edilecek vatandaşlarımız, YSK tarafından www.ysk.gov.tr adresi aracılığıyla internet ortamında ilan edilecektir.

 

Vatandaşlarımız, Yüksek Seçim Kurulu’nun internet adresinde (www.ysk.gov.tr) bulunan “Yurt Dışı Seçmen Sorgulama” ekranına, T.C. kimlik numaralarını girip, sorgulama yaparak durumlarını kontrol edebilirler.

 

Yurtdışı seçmen kütüğüne ilişkin yapılacak her türlü duyuru, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu, Yüksek Seçim Kurulu internet adresi ve Konsolosluk Şubemiz aracılığı ile bilahare bildirilecektir.

 

Vatandaşlarımıza saygıyla duyurulur.