Türkiye Cumhuriyeti

Addis Ababa Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Yurtdışı Seçmen Kütüğünün Güncelleştirilmesi , 08.06.2010

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı'ndan alınan Yurtdışı Seçmen Kütüğünün Güncelleştirilmesinin Usul ve Esaslarını Gösterir Genelge'nin örneği vatandaşlarımıza saygıyla duyurulur.