Türkiye Cumhuriyeti

Addis Ababa Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Hususi Pasaportlara Yunanistan Vizesi Muafiyeti , 02.08.2010

Yunanistan ile imzalanan “Hususi Pasaportların Vizeden Muaf Tutulmasına Dair Ortak Bildiri” uyarınca, 28 Temmuz 2010 tarihi itibariyle hususi pasaport hamili vatandaşlarımız anılan ülkeye 6 ay içerisinde 90 güne kadar yapacakları seyahatlerinde ve transit geçişlerinde vizeden muaftır.

Yunanistan’da bulunan Türkiye Cumhuriyeti’nin diplomatik ve konsüler temsilciliklerine görevle atanan hususi pasaport hamili vatandaşlarımız ise vizeye tabidirler.

Vatandaşlarımıza saygıyla duyurulur.