Türkiye Cumhuriyeti

Addis Ababa Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Etyopya’ya Giriş Ve Çıkışlarda Yabancı Ve Yerel Para Bulundurulması , 05.08.2010

DUYURU

 

Etyopya’ya Giriş ve Çıkışlarda

Yabancı ve Yerel Para Bulundurulması

                                                              (4 Ağustos 2010)

 

 

            Büyükelçiliğimize ulaşan bilgilere göre, son zamanlarda Etyopya’ya giriş ya da Etyopya’dan çıkış yapmak isteyen birçok yabancının, yanlarında belirlenen sınırların üstünde yabancı para ya da Etyopya Bırr’ı taşımaları nedeniyle, Etyopya Gümrük ve Göç Makamları tarafından gözaltına alındıkları öğrenilmiştir.

 

            Yabancı ya da yerel paranın taşınmasına ilişkin olarak, Etyopya’da yasal ikameti bulunan ve bulunmayan  yabancılara yönelik farklı uygulamalar mevcuttur. Buna göre;

 

            1. Etyopya’da yasal ikameti bulunmayan yabancılar (diğer bir ifadeyle anılan ülkeye sadece vize ile giriş-çıkış yapanlar);

 

            - 3000 ABD Doları ya da mukabili dövizden fazla olan miktarı Etyopya’ya        vardıklarında beyan etmekle yükümlüdürler.

 

- Bu kişiler, ülkeden ayrılırken, en fazla 3000 ABD Doları ya da mukabili dövizi yanlarında götürebilirler. Bu rakamdan daha yüksek bir meblağı yanlarında götürmek isteyenler, ülkeye girdiklerinde doldurdukları gümrük bildirim formunu, Etyopya içindeyken döviz satın aldıklarını gösteren banka makbuzunu ya da ülkede bulundukları sürede bir Büyükelçilik ya da yabancı organizasyon tarafından bu miktarın kendilerine ödendiğini gösteren belgeyi ibraz etmekle yükümlüdürler.

 

            2. Etyopya’da yasal ikameti bulunan yabancılar (diğer bir ifadeyle anılan ülkeye vize ve Etyopya’dan aldıkları kimlik kartı ile giriş-çıkış yapanlar);

 

            - Çıkış yaparken yanlarındaki tüm dövizler için ya 45 günden eski olmayan      gümrük bildirim formunu ya da Etyopya’da iken döviz satın   aldıklarını gösteren    banka makbuzunu ibraz etmekle yükümlüdürler.

 

            3. Yasal ikameti olup, olmadığına bakılmaksızın, hiçbir yabancı Etyopya’ya giriş-çıkışında 200 Etyopya Bırr’ından fazlasını yanında taşıyamaz.

 

 

            Vatandaşlarımızın dikkatine saygıyla sunulur.