Türkiye Cumhuriyeti

Addis Ababa Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği , 18.06.2014

Geçici ithalat rejimi kapsamında ithal edilen kişisel ve ticari kullanıma mahsus yabancı plakalı kara taşıtlarına uygulanacak işlemlere ilişkin usul ve esasları düzenleyen Gümrük Müsteşarlığı Tebliği ekte sunulmaktadır.

Tüm vatandaşlarımıza saygıyla duyurulur.

T.C. Addis Ababa Büyükelçiliği

İlgili Dosyalar :

- gümrükgeneltebligi2011.pdf