Türkiye Cumhuriyeti

Addis Ababa Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

2014 Cumhurbaşkani Seçimlerinde Gümrüklerde Oy Kullanma Hakkinda Duyuru , 04.07.2014

OYLAMANIN BAŞLAYACAĞI GÜN VE OY VERME SÜRESİ

1. Oylama: 26 Temmuz 2014 Cumartesi - 10 Ağustos 2014 Pazar

2. Oylama (Birinci oylamada geçerli oyların salt çoğunluğunun sağlanamaması halinde): 17 Ağustos 2014 Pazar - 24 Ağustos 2014 Pazar

Oy verme saati; Yüksek Seçim Kurulunun o seçim çevresi için belirleyeceği saatte başlar, yine o seçim çevresi için belirleyeceği saate kadar devam eder.

GÜMRÜK KAPILARINDA KİMLER OY KULLANABİLİR

Seçmen niteliğine sahip ve Yurt Dışı Seçmen Kütüğüne kayıtlı olan Türk vatandaşları gümrük kapılarında oy kullanabilirler.

OY VERME YERİ VE ZAMANI

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler, gümrük kapılarında oy verme işleminin başladığı 26 Temmuz 2014 Cumartesi gününden oy vermenin sona erdiği 10 Ağustos 2014 Pazar, seçimin ikinci oylamaya kalması halinde 17 Ağustos 2014 Pazar gününden oy verme işleminin sona erdiği 24 Ağustos 2014 Pazar gününe kadar herhangi bir günde ve tercih ettiği gümrük kapısında (Yüksek Seçim Kurulunca tespit ve ilân edilen) o seçim çevresi için belirtilen sürenin sonuna kadar oy verebileceklerdir.

GÜMRÜK KAPILARINDA OY KULLANMAK İÇİN GEREKLİ HUSUSLAR VE İBRAZ EDİLMESİ GEREKEN BELGELER

Yurt dışında açılacak sandıklarda oy kullanabilmek için gerekli olan yurt dışı seçmen kütüğünde kayıtlı bulunma şartı gümrüklerde oy kullanmak için de geçerlidir. Yurtdışı seçmen kütüğüne kayıtlı olmayanlar gümrüklerde de oy kullanamazlar. Bu bakımdan vatandaşlarımızın kayıt durumlarını Yüksek Seçim Kurumu’nun internet sitesinden ivedilikle kontrol etmeleri gerekmektedir.

Yurtdışı seçmen kütüğünde yer almayan vatandaşlarımızın yapmaları gereken adres beyanı için son tarih 9 Temmuz 2014 TSİ. 17:00 olup, adres beyanında bulunmak için vatandaşlarımızın şahsen bağlı bulundukları Büyükelçiliğe başvuru yapmaları gerekmektedir.

Gümrük kapılarında oy kullanabilmek için seçmenin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan nüfus cüzdanını veya pasaportunu ibraz etmesi gerekmektedir.

Seçmenin nüfus cüzdanında veya pasaportunda Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası yer almıyorsa numaranın yer aldığı ek bir kimlik belgesi veya Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan nüfus kayıt örneğinin ibrazı gereklidir.

Bu şekilde kimliğini ispata yarayan belge ibraz edemeyen seçmene oy kullandırılmaz.

Seçmenin bulunduğu ülke makamlarınca düzenlenmiş kimlik belgeleri kimliğin tespitinde geçerli kabul edilmez.

Oy kullanılabilecek gümrük kapılarının listesi ekte bulunmaktadır.

En iyi dileklerimizle

T.C. Addis Ababa Büyükelçiliği

 

 

 

İlgili Dosyalar :

- GÜMRÜK KAPILARI.pdf