Türkiye Cumhuriyeti

Addis Ababa Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Bedelli Askerlik Duyurusu , 22.12.2014

BEDELLİ ASKERLİKTEN YARARLANMAK İSTEYEN VATANDAŞLARIMIZIN DİKKATİNE

13 Aralık 2014 tarih ve 29204 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6582 sayılı, Askerlik Kanunu ile Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla. 1111 sayılı Askerlik Kanununa eklenen Geçici 52’nci madde gereğinde, bedelli askerlikten yararlanmak isteyen yükümlü vatandaşlarımızın başvuru koşulları aşağıda belirtilmiştir;

 

1. 01 Ocak 1988 tarihinden (bu tarih dahil) önce doğanlardan, her ne sebeple olsun henüz fiili askerlik hizmetine başlamamış veya her ne sebeple olursa olsun daha önce bedelli veya dövizli askerlik hizmeti kapsamından çıkarılıp yaş şartını taşıyanlar ile herhangi bir yaş sınırı aranmaksızın kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce “Askerliğe Elverişli Değildir” kararlı raporları nedeniyle askerlik hizmetinden muaf tutanlar başvurabilecektir.

2. Başvuruların nüfus cüzdanı ile birlikte şahsen veya yükümlü adına işlem yapmaya yetkili vekaletnamesi olanlar için vekaletname aslı ve kimlik belgesi ile yapılması gerekmektedir.

3. Başvuruda Büyükelçiliğimiz tarafından verilecek olan form yükümlü tarafından doldurulacaktır.

4. Yükümlünün, Büyükelçiliğimizden temin edebileceği bu form ile veya e-devlet şifresiyle “ASAL Bedelli Askerlik Başvuru” sekmesinden hak sahibi olup olmadığını teyit ettikten sonra alacağı barkodlu ödeme belgesi ile birlikte 18.000 TL karşılığı meblağı o günkü TL/Dolar kurundan bankaya aşağıda belirtilen hesaplardan birine yatırması ve onaylı makbuzlarını Büyükelçiliğimize getirmesi gerekmektedir.

Ödeme yapan yükümlülerden üç (3) adet dekont aslı alınacak olup, bu belgede, (1) T.C. Kimlik numarası, (2) adı ve soyadı, (3) doğum tarihi (gün/ay/yıl), (4) nüfusa kayıtlı olduğu il/ilçe, (5) ödenen bedel tutarı, (6) ödemenin Savunma Sanayii Destekleme Fonu adına yapıldığı hususları bulunacaktır.

Bankalardan yapılacak herhangi bir komisyon, kesinti veya vergi 18.000 TL ödemesinin dışında tutulacaktır. Yükümlünün 18.000 TL’yi Türkiye’deki hesaplara yatırması ve makbuzun asıllarının teslim etmesi kaydıyla işlemi kabul edilecektir.

5. Büyükelçiliğimiz bu belgeleri yükümlünün bağlı bulunduğu Askerlik Şubesi’ne iletecek ve sonuçtan yükümlü bilgilendirilecektir.

6. Bedelli askerlik başvurusu kabul edilen yükümlülerin 13 Şubat 2015 tarihine dek ödemelerini ve başvurularını tamamlamaları gerekmektedir.

Hesap Numaraları:

T. Halk Bankası IBAN No (TL): TR31 0001 2009 4520 0010 2600 83

 T.C. Ziraat Bankası IBAN No (TL): TR49 0001 0017 4537 7119 4351 38

 T. Vakıflar Bankası IBAN No (TL): TR28 0001 5001 5800 7302 9593 00

 

Saygıyla duyurulur.

 T.C. Addis Ababa Büyükelçiliği