Türkiye Cumhuriyeti

Addis Ababa Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Kişisel Kullanıma Mahsus Kara Taşıtlarına İlişkin Duyuru , 04.12.2015

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan alınan yazıda, 13 Ekim 2015 tarih ve 29501 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2015/8113 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar çerçevesinde anılan Kararın 20. Maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (5) numaralı alt bendinde “5. Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen kişisel kullanıma mahsus kara taşıtların yirmi dört ay binek ve yük hayvanları ile bu hayvanların çektikleri taşıtlara altı ay şeklinde değiştirildiği” bildirilmektedir.

Saygıyla duyurulur. 

İlgili Dosyalar :

- 20151013-16 resmi gazete.pdf